Vilkår & amp; betingelser

Allmene forretningsbetingelser

(med juridiske oplysninger)

1
Omfang og udbyder

1.1

Disse vilkår og betingelser gælder for alle leverancer af PepMelon Eva Puskas til forbrugere (§ 13 BGB) via vores online shop.

I henhold til § 13 BGB er en forbruger enhver fysisk person, der indgår en retshandel til et formål, som hverken er erhvervsmæssigt eller i forbindelse med selvstændig erhvervsvirksomhed.

1.2

Købsaftalen indgås med

PepMelon Eva Puskas
Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf
Telefon / WhatsApp: +49 170 3259255
e-mail:: +49 170 3259255
hello@pepmelon.com

2
Opbud og indgåelse af kontrakt

2.1

Præsentationen af produkterne (i denne online shop) er ikke et juridisk bindende tilbud, men en opfordring til at bestille (invitatio ad offerendum). Der tages forbehold for fejl og ændringer.

2.2

Ved at klikke på knappen "Køb" afgiver du en bindende bestilling af de varer, der er indeholdt i indkøbskurven.

Bekræftelse af modtagelsen af ordren sker ved en automatiseret e-mail umiddelbart efter afsendelse af ordren og udgør ikke en accept af kontrakten. En købsaftale er kun indgået, hvis vi accepterer din ordre inden for 5 dage i en separat ordrebekræftelse pr. e-mail og sender varerne.

Afvigende herfra erklærer vi accept af kundens aftaletilbud i tilfælde af den aftalte betalingsform forudbetaling med kvitteringen for modtagelsen, hvori vores bankoplysninger og det beløb, der skal betales forud, også er angivet.

2.3

Hvis vores ordrebekræftelse indeholder skrive- eller trykfejl, eller hvis vores prisfastsættelse er baseret på tekniske overførselsfejl, er vi berettiget til at anfægte ordren, hvor vi skal bevise vores fejl. Allerede foretagne betalinger vil blive refunderet straks.

3
Priser

De priser, der er angivet på produktsiderne, er, medmindre andet er angivet, inklusive den lovpligtige moms og andre priskomponenter. Forsendelsesomkostningerne (se § 4) opkræves yderligere. På produktsiderne er der en henvisning til de ekstra forsendelsesomkostninger, disse er linket der. I indkøbskurvsystemet og på siden med ordreoversigt er de påløbne forsendelsesomkostninger igen tydeligt angivet.

4
Sendelsesomkostninger

For nogle produkter er der ekstra forsendelsesomkostninger. Du finder et notat om eventuelle forsendelsesomkostninger på produktsiden og også igen som en separat liste, før du gennemfører din bestilling. Disse gebyrer opkræves direkte i onlineshoppen under bestillingsprocessen. Der er ingen yderligere omkostninger eller afgifter.

5
Betalingsbetingelser

5.1

Betalingen kan ske enten ved forudbetaling (bankoverførsel) eller PayPal med de betalingsmetoder, der er gemt der for dig. En betaling via efterkrav er generelt ikke mulig. Desuden har du mulighed for at bestille på konto i vores online shop i Tyskland via vores partner Klarna - for yderligere oplysninger se nedenfor.

5.1.1.1 Betingelser Klarna (for Tyskland)

Betaling med faktura og finansiering
I samarbejde med Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi fakturakøb og delbetalingskøb som betalingsmuligheder.
Bemærk venligst, at Klarna Faktura og Klarna Delbetalingskøb kun er tilgængelige for forbrugere, og at betalingen i hvert enkelt tilfælde skal ske til Klarna.

Klarna faktura
Ved køb på regning hos Klarna får du altid varerne først, og du har altid en betalingsfrist på 14 dage. De komplette vilkår og betingelser for køb på regning kan findes her. Webshoppen opkræver et gebyr på 3 euro pr. ordre ved køb på konto hos Klarna.

Klarna køb på afbetaling

Klarnas finansieringstjeneste giver dig mulighed for at betale dit køb fleksibelt i månedlige rater på mindst 1/24 af det samlede beløb (dog mindst 6,95 euro) eller på de betingelser, der ellers er angivet i kassen. Klik her for at få flere oplysninger om Klarna afbetalingskøb, herunder de generelle vilkår og betingelser og de europæiske standardoplysninger om forbrugerkredit:

Privatlivspolitik

Klarna kontrollerer og vurderer dine data og udveksler data med andre virksomheder og kreditinstitutter, hvis der er en legitim interesse og grund til at gøre det. Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler og i overensstemmelse med oplysningerne i Klarnas databeskyttelsesregler.

5.2

Hvis du vælger forudbetalingsmetoden, giver vi dig vores bankoplysninger i ordrebekræftelsen og leverer varerne efter modtagelse af betalingen. Hvis du vælger at betale med PayPal, vil du blive omdirigeret til PayPal, når du har klikket på knappen "bestille". Din PayPal-konto vil normalt blive debiteret med det samme.

5.3

I tilfælde af forsinkelse med betalingen pålægges købesummen en rente på 5 % over basisrenten i forsinkelsesperioden. PepMelon Eva Puskas forbeholder sig ret til om nødvendigt at bevise og gøre en højere skade som følge af forsinkelse gældende.

I tilfælde af forsinket betaling eller tilbagebetaling af Paypal-betalingen fra den pågældende betalingstjenesteudbyder er PepMelon Eva Puskas desuden berettiget til at opkræve et rykkergebyr på 2,50 Euro, medmindre kunden kan bevise, at der er opstået en lavere eller ingen skade.

5.4

Fakturaadresse: Sørg for, at du indtaster din faktureringsadresse korrekt. En efterfølgende manipulation af kvitteringerne er ikke mulig. Hvis du ønsker at ændre den, skal vi udstede fakturaen på ny, hvilket vi opkræver et engangsbeløb på 5€.

6
Leveringsbetingelser, risikoovergang og forbehold for selvforsyning

6.1

Leveringen foretages af UPS, DPD, DHL eller et speditionsfirma inden for Tyskland, medmindre andet er angivet.

6.2

Leveringstiden i Tyskland er, medmindre andet er angivet i tilbuddet, maksimalt 5 dage.

Hvis forbrugeren har valgt forudbetaling, sender vi ikke varerne før modtagelse af betalingen.

6.3

Hvis den bestilte vare ikke er tilgængelig, fordi vi uden egen skyld ikke er blevet forsynet med denne vare af vores leverandører, kan vi træde tilbage fra aftalen. I dette tilfælde vil vi straks informere dig og om nødvendigt foreslå levering af et tilsvarende produkt. Hvis der ikke er noget sammenligneligt produkt til rådighed, eller hvis du ikke ønsker at modtage et sammenligneligt produkt, refunderer vi straks eventuelle allerede udbetalte betalinger.

7
Tilbageholdelse af ejendomsretten

Varerne forbliver vores ejendom, indtil fuld betaling er foretaget. Før overdragelse af ejendomsretten, pantsætning, overførsel som sikkerhed, forarbejdning eller omdannelse er ikke tilladt uden vores samtykke.

8
Bortrydelsesret

8.1

Bortfaldspolitik

Ret til fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for fjorten dage uden at angive en begrundelse.

Bortfaldsfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget eller har taget de sidste varer i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du meddele os (PepMelon Eva Puskas; Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf; +49 170 3259255; hello@pepmelon.com) ved hjælp af en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedlagte prøveformular til tilbagekaldelse til dette formål, men det er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt at sende meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Følgevirkninger af tilbagekaldelse

Hvis du tilbagekalder denne aftale, skal vi straks og senest 14 dage efter den dato, hvor vi modtager meddelelse om din tilbagekaldelse af denne aftale, tilbagebetale dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (bortset fra eventuelle ekstra omkostninger, der skyldes dit valg af en anden leveringsmetode end den billigste standardlevering, som vi tilbyder). Til denne tilbagebetaling vil vi bruge samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte at refundere, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til PepMelon Eva Puskas, RETOUREN, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf, Tyskland, uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du har informeret os om fortrydelsen af denne aftale. Fristen er overholdt, hvis du sender varen inden udløbet af fristen på fjorten dage. De direkte omkostninger ved returforsendelsen skal afholdes af dig.

Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere varernes tilstand, egenskaber og funktion.

Slut på fortrydelsesreglerne

8.2

Behold venligst postbeviset, hvis du returnerer de pakkede varer til os med tilstrækkelig porto, kan du altid give os trackingnummeret.

8.3

Du kan også hjælpe os ved at annoncere inden returnering af pakken under mailadressen hello@pepmelon.com og vedlægge en seddel med kundenummer og ordrenummer med pakken. På denne måde kan vi tildele de indkomne returvarer så hurtigt som muligt.

8.4

Bemærk venligst, at de i § 8.2 og § 8.3 nævnte modaliteter ikke er forudsætninger for effektiv udøvelse af fortrydelsesretten.

9
Skader under transport

9.1

Hvis der leveres varer med åbenlyse transportskader, skal du straks reklamere over sådanne fejl over for leverandøren og kontakte os hurtigst muligt.

9.2

Underlader du at reklamere eller kontakte os, har det ingen konsekvenser for dine lovmæssige garantirettigheder. Det vil dog hjælpe os til at kunne gøre vores egne krav gældende over for transportøren eller transportforsikringsselskabet.

10
Garanti

Garantien ydes i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.

11
Hovedansvar

Vi udelukker vores ansvar for let uagtsomme pligtforsømmelser, forudsat at disse ikke vedrører pligter, der er væsentlige for kontrakten, skader på liv, legeme eller helbred eller garantier eller krav i henhold til produktansvarsloven berøres. Det samme gælder for pligtforsømmelser begået af vores stedfortrædere.

12
Lagring af kontraktdata / videregivelse

De data, som du har opgivet i forbindelse med bestillingsprocessen, lagres af vores system. Vi videregiver kun disse data, hvis og i det omfang det er nødvendigt for opfyldelsen af vores forpligtelser over for dig, f.eks. især i form af videregivelse af adresseoplysninger til fragtmanden.
Du har ret til gratis at få oplyst, hvilke af dine data vi har gemt, samt ret til at ændre eller slette dataene. For yderligere oplysninger henvises til vores privatlivspolitik.

13
ODR-platform

EuropaKommissionen stiller en platform for udenretslig online tvistbilæggelse (OS-platformen) til rådighed, som kan tilgås på www.ec.europa.eu/consumers/odr Vi er forpligtet til at deltage i tvistbilæggelsesproceduren. Vores e-mail-adresse findes i vores impressum. En liste med kontaktoplysninger på anerkendte tvistbilæggelsesorganer findes på https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

14
Slutbestemmelser

Hvis en bestemmelse i disse generelle vilkår og betingelser skulle være ugyldig, forbliver resten af kontrakten gyldig. I stedet for den ugyldige bestemmelse finder de relevante lovbestemmelser anvendelse.

Eksempel på fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage).

Til: PepMelon Eva Puskas, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf, Tyskland, Mail:

PepMelon Eva Puskas, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf, Tyskland, Mail: hello@pepmelon.com

Jeg/vi () fortryder hermed den af mig/os () indgåede kontrakt om køb af følgende varer ()/udførelse af følgende tjenesteydelse ()

  • Bestilt den ()/modtaget den ()
  • Forbrugerens/forbrugernes navn
  • Forbrugerens/forbrugernes adresse
  • Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun i tilfælde af meddelelse på papir)
  • Dato

(*) Slet det overstrege, der er relevant.