Voorwaarden

Algemene voorwaarden en condities

(met juridische informatie)

1
Toepassingsgebied en aanbieder

1.1

Deze voorwaarden gelden voor alle leveringen van PepMelon Eva Puskas aan consumenten (§ 13 BGB) via onze online winkel.

Volgens § 13 BGB is een consument elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor een doel dat niet commercieel is en evenmin zijn zelfstandige beroepsactiviteit is.

1.2

De koopovereenkomst wordt gesloten met

PepMelon Eva Puskas
Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf
Telefoon / WhatsApp: +49 170 3259255
e-mail: hello@pepmelon.com

2
Aanbod en sluiten van het contract

2.1

De presentatie van de producten (in deze online winkel) is geen wettelijk bindend aanbod, maar een uitnodiging tot bestellen (invitatio ad offerendum). Fouten en wijzigingen voorbehouden.

2.2

Door op de knop "Kopen" te klikken plaats je een bindende bestelling van de goederen die in het winkelwagentje zitten.

De bevestiging van ontvangst van de bestelling gebeurt door een geautomatiseerde e-mail onmiddellijk na het verzenden van de bestelling en houdt geen aanvaarding van het contract in. Een koopovereenkomst komt pas tot stand als wij je bestelling binnen 5 dagen in een aparte orderbevestiging per e-mail aanvaarden en de goederen verzenden.

In afwijking hiervan verklaren wij de aanvaarding van het contractaanbod van de klant in het geval van de overeengekomen wijze van vooruitbetaling met de ontvangstbevestiging, waarin ook onze bankgegevens en het vooruit te betalen bedrag vermeld staan.

2.3

Als onze orderbevestiging type- of drukfouten bevat of als onze prijsvaststelling op technische overdrachtsfouten berust, hebben wij het recht de bestelling te betwisten, waarbij wij onze fout moeten bewijzen. Reeds gedane betalingen worden onmiddellijk terugbetaald.

3
Prijzen

De op de productpagina's vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde en andere prijsbestanddelen. De verzendkosten (zie § 4) worden extra in rekening gebracht. Op de productpagina's staat een verwijzing naar de extra verzendkosten, deze zijn daar gelinkt. In het winkelwagensysteem en op de overzichtspagina van de bestelling worden de gemaakte verzendkosten nogmaals duidelijk aangegeven.

4
verzendkosten

Voor sommige producten zijn er extra verzendkosten. Je vindt een notitie over eventuele verzendkosten op de productpagina en ook weer als aparte vermelding voordat je je bestelling afrondt. Deze kosten worden tijdens het bestelproces direct in de online winkel in rekening gebracht. Er zijn geen verdere kosten of belastingen.

5
Betalingsvoorwaarden

5.1

Betaling kan ofwel via vooruitbetaling (bankoverschrijving) of via PayPal, waarbij de betaalmethoden voor je worden opgeslagen. Een betaling onder rembours is meestal niet mogelijk. Verder heb je de mogelijkheid om op rekening te bestellen in onze online winkel in Duitsland via onze partner Klarna - voor meer informatie zie hieronder.

5.1.1 Voorwaarden Klarna (voor Duitsland)

Betaling op factuur en financiering
In samenwerking met Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we factuur aankoop en aankoop op afbetaling aan als betalingsmogelijkheden.
Let op dat Klarna Factuur en Klarna Instalment Purchase alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat de betaling in beide gevallen aan Klarna moet worden gedaan.

Klarna factuur
Bij kopen op rekening met Klarna krijg je de goederen altijd eerst en heb je altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige voorwaarden voor kopen op rekening vind je hier. De online winkel rekent een vergoeding van 3 euro per bestelling bij kopen op rekening met Klarna.

Klarna huurkoop

Klarna's financieringsdienst biedt je de mogelijkheid je aankoop flexibel te betalen in maandelijkse termijnen van minstens 1/24 van het totaalbedrag (maar minstens € 6,95) of onder de voorwaarden die anders bij de kassa vermeld worden. Voor meer informatie over Klarna Aankoop op afbetaling, waaronder de Algemene Voorwaarden en de Europese standaardinformatie over consumentenkrediet, klik hier:

Privacybeleid

Klarna controleert en evalueert je gegevens en wisselt gegevens uit met andere bedrijven en kredietbureaus als daar een legitiem belang en reden voor is. Je persoonlijke gegevens worden behandeld volgens de geldende regels voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's reglement voor gegevensbescherming.

5.2

Als je de methode van vooruitbetaling kiest, geven we je onze bankgegevens in de orderbevestiging en leveren we de goederen na ontvangst van de betaling. Als je kiest voor betaling met PayPal, word je doorgestuurd naar PayPal nadat je op de knop "bestellen" geklikt hebt. Je PayPal rekening wordt gewoonlijk onmiddellijk gedebiteerd.

5.3

In geval van vertraging in de betaling wordt de koopprijs verhoogd met een rentevoet van 5% boven de basisrentevoet gedurende de periode van vertraging. PepMelon Eva Puskas behoudt zich het recht voor, zo nodig, een hogere schade door verzuim te bewijzen en te doen gelden.

Bij vertraging in betaling of een terugboeking van de Paypal betaling door de respectieve betalingsdienstaanbieder is PepMelon Eva Puskas ook gerechtigd herinneringskosten ten bedrage van 2.50 Euro in rekening te brengen, tenzij de klant kan bewijzen dat een lagere schade of geen schade veroorzaakt werd.

5.4

Factuuradres: Let erop dat je het factuuradres correct invoert. Een latere manipulatie van de kwitanties is niet mogelijk. Als je het wilt veranderen, moeten we de factuur opnieuw uitgeven, waarvoor we een forfaitair bedrag van 5€ aanrekenen.

6
Voorwaarden voor levering, risico-overdracht en voorbehoud van zelflevering

6.1

De levering wordt uitgevoerd door UPS, DPD, DHL of een expeditiebedrijf binnen Duitsland, tenzij anders vermeld.

6.2

De levertijd in Duitsland is, tenzij anders in het aanbod vermeld, maximaal 5 dagen.

Als de consument voor vooruitbetaling heeft gekozen, verzenden we de goederen niet vóór ontvangst van de betaling.

6.3

Als het bestelde product niet beschikbaar is omdat onze leveranciers het buiten onze schuld niet aan ons geleverd hebben gekregen, kunnen wij ons uit de overeenkomst terugtrekken. In dat geval brengen wij je onmiddellijk op de hoogte en stellen, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voor. Als er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of als je geen vergelijkbaar product wenst te ontvangen, betalen we je onmiddellijk alle reeds gedane betalingen terug.

7
Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Eigendomsoverdracht, verpanding, overdracht tot zekerheid, verwerking of transformatie is niet toegestaan zonder onze toestemming.

8
Het recht op herroeping

8.1

Opzeggingsbeleid

Het recht op annulering

Je hebt het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit nam of heeft genomen.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen moet je ons (PepMelon Eva Puskas; Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf; +49 170 3259255; hello@pepmelon.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, of e-mail) op de hoogte brengen van je beslissing dit contract te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te verzenden.

Gevolgen van herroeping

Als je deze Overeenkomst herroept, betalen we je alle betalingen die we van je ontvangen hebben, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering), onmiddellijk en niet later dan veertien dagen na de datum waarop we bericht van je herroeping van deze Overeenkomst ontvangen, terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie gebruikte, tenzij uitdrukkelijk anders met je overeengekomen; in geen geval worden je voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen weigeren terug te betalen tot wij de goederen terug ontvangen hebben of tot je bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat eerder is.

Je moet de goederen onverwijld en in elk geval binnen veertien dagen vanaf de dag dat je ons op de hoogte brengt van de annulering van deze overeenkomst, terugsturen of afgeven aan PepMelon Eva Puskas, RETOUREN, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf, Duitsland. De termijn is gehaald als je de goederen vóór het einde van de periode van veertien dagen opstuurt. De directe kosten van de retourzending zijn voor jouw rekening.

Je hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de toestand, eigenschappen en werking van de goederen te controleren.

Einde van de annuleringsregeling

8.2

Bewaar het bewijs van verzending, als je de verpakte goederen met voldoende frankering naar ons terugstuurt, kun je ons altijd het volgnummer geven.

8.3

Je kunt ons ook helpen door voor het terugsturen van het pakket onder het mailadres hello@pepmelon.com aan te kondigen en een briefje met klantnummer en ordernummer bij het pakket te voegen. Op die manier kunnen we de binnenkomende retourzendingen zo snel mogelijk toewijzen.

8.4

Merk op dat de modaliteiten vermeld in § 8.2 en § 8.3 geen voorwaarden zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

9
Schade tijdens het vervoer

9.1

Als goederen met duidelijke transportschade geleverd worden, klaag dan onmiddellijk over die fouten bij de bezorger en neem zo snel mogelijk contact met ons op.

9.2

Het nalaten een klacht in te dienen of contact met ons op te nemen heeft geen gevolgen voor je wettelijke garantierechten. Dit zal ons echter wel helpen om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of de transportverzekeraar te kunnen doen gelden.

10
Garantie

De garantie wordt verleend volgens de wettelijke bepalingen.

11
Betrouwbaarheid

Wij sluiten onze aansprakelijkheid voor licht nalatig plichtsverzuim uit, voor zover het niet gaat om plichten die essentieel zijn voor het contract, schade door verwonding van leven, lichaam of gezondheid of garanties of aanspraken op grond van de Wet Productaansprakelijkheid worden aangetast. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door onze plaatsvervangende agenten.

12
Opslaan van contractgegevens / openbaarmaking

De gegevens die je tijdens het bestelproces verstrekt, worden door ons systeem opgeslagen. Wij geven deze gegevens alleen door als en voor zover dat nodig is voor het nakomen van onze verplichtingen tegenover jou, bijvoorbeeld in de vorm van het doorgeven van de adresgegevens aan de vervoerder.
Je hebt recht op kosteloze informatie over welke gegevens wij van je hebben opgeslagen, en op wijziging of verwijdering van de gegevens. Meer informatie vind je in ons privacybeleid.

13
ODR Platform

De Europese Commissie stelt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS Platform) ter beschikking, dat toegankelijk is op www.ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn verplicht aan de geschillenbeslechtingsprocedure deel te nemen. Ons e-mail adres staat in ons impressum. Een lijst met de contactgegevens van erkende instanties voor geschillenbeslechting vind je op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

14
Eindbepalingen

Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijft de rest van het contract geldig. In plaats van de ongeldige bepaling gelden dan de betreffende wettelijke bepalingen.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

Aan: PepMelon Eva Puskas, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf, Duitsland, Mail: hello@pepmelon.com

Ik/wij () herroep(en) hierbij de door mij/ons () gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen ()/de verlening van de volgende dienst ()

  • Besteld op ()/ontvangen op ()
  • Naam van de consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van mededeling op papier)
  • Datum

(*) Doorhalen wat van toepassing is.