Dandelion DIY

Bring nature home and be inspired by it!

Dandelion DIY - drawings, crafts with kids - paper straw, yarn DIY
Dandelion DIY - drawings, crafts with kids - paper straw, yarn DIY - teach techniques to develop kids' skills.

Fun at home! Get a straw, a yarn and craft flowers. Play together and teach techniques like sewing to help develop skills of your little ones.

What is your flower idea? Share with us!

Tag @hellopepmelon on Instagram!

https://www.youtube.com/watch?v=y1TN8GRECXU
Powrót do blogu

Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem.

Parafa alátétek ajándék dobozban