Pink Butterfly craft kit DIY guides and videos

Pink Butterfly craft kit DIY guides and videos

Here you can find the video tutorials for the craft kit DIY ideas. 

1. Paper rainbow with clouds and rainbow heart card:2. Big Rainbow with clouds for the Unicorn-Rainbow box and a unicorn DIY:

Use the cut out template from the craft kit for the unicorn shape. 
3. Balloon and Unicorn-Rainbow box with bees and flowers:4. Butterfly Agamograph:
Powrót do blogu

Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem.

Parafa alátétek ajándék dobozban